Portet

Portet

Porti i Durrësit, përtej përmasës fizike të tij, është histori, përbën realitet dhe pa dyshim që edhe në të ardhmen do të jetë aktor i rëndësishëm në jetën e jo vetëm qytetit të Durrësit por edhe të gjithë vendit dhe rajonit. Përherë i rëndësishëm si pikë strategjike, në bregun lindor të Adriatikut. Ai mund të aksesohet nga këto katër porta:

  • Porta Nr.1 -> Lejohet të kalojnë vetëm në hyrje: këmbësorë (në hyrje-dalje), bicikleta, motocikleta, autovetura.
  • Porta Nr.2 -> Lejohet të kalojnë vetëm në dalje: autovetura, bicikleta, motocikleta, automjete shërbimesh.
  • Porta Nr.3 -> Lejohet të kalojnë në hyrje dhe në dalje: këmbësorë, bicikleta.
  • Porta Nr.4 -> Lejohet të kalojnë në hyrje dhe në dalje: këmbësorë, bicikleta, motocikleta, autobus, autovetura, automjete shërbimesh.

Portet

Porti i  Barit ndodhet në  verilindje të qytetit të  vjeter dhe kufijtë  e tij shtrihen në  perëndim  tek  moli i  Shën Kataldos kurse në lindje tek moli Foran (jashtë  portit). Porti, i cili  ndodhet në  juglindje të  Italisë  e,që ,zakonisht quhet si porta e hyrjes e Evropës drejt gadishullit  Ballkanik  dhe Lindjes së  Mesme , është  një  stacion polivalent   në  gjendje t’i përgjigjet  të  gjitha kërkesave operative.